Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Derneği
KURUCU ÜYELER

Prof. Dr. Figen ÇOK
Başkan

Prof. Dr. Yalçın ÖZDEMİR
Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Neslihan KARAMAN
Genel Sekreter

Prof. Dr. Diğdem Müge SİYEZ
Sayman

Dr. Öğretim Üyesi Ali Serdar SAĞKAL
Veznedar

Prof. Dr. Müge ARTAR
Üye

Arzu TERCAN
Üye