Geri

Prof. Dr. Figen ÇOK
Başkan

Prof. Dr. Figen ÇOK
Yönetim Kurulu Başkanı

Lisans derecesini ODTÜ psikoloji programından, yüksek lisans ve doktora derecelerini Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler programlarından almıştır. Lisansüstü öğrencilik döneminde aynı zamanda Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1993 yılında yardımcı doçentliğe atanmış, 1997 yılında Eğitim Psikolojisi alanında  doçent ünvanı almış ve 2003 yılında profesörlüğe yükselmiştir. Ankara Üniveristesi’ nde tüm akademik düzeylerde çalıştıktan ve bölüm başkanlığı görevinde de bulunduktan sonra 2010 yılında emekliye ayrılmıştır. Ardından  önce Başkent Ünivesitesi Eğitim Fakültesi’nde, daha sonra TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ nde öğretim üyesi ve Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı  olarak görev yapmıştır. Halen Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi öğretim üyesidir. Akademik yaşamının başından beri ergenlik ve gençlik dönemindeki gelişim  konusuna ilgi duymuş ve bu konuda proje, yayin ve bildiri etkinlikleri gerçekleştirmiştir. Araştırmaları özellikle psikososyal gelişim, yetişkinliğe geçiş  ve kimlik gelişimi üzerinedir. Çok sayıda makale, kitap ve kitap bölümünün yazarı olan Dr. Çok 2006- 2018 yılları arasında Avrupa Ergenlik Araştırmaları Derneği’ nin (EARA) yönetim kurulunda görev yapmış, 2014-2016 yılları arasında da derneğin başkanlığını yürütmüştür. Bakanlıklar, üniversiteler ve STK’ larca yürütülen ergenlikle ilgili çeşitli  uygulama projesinde de görev yapmış olan Dr. Çok ulusal ve uluslararası fonlarla desteklenen çeşitli projelerde yürütücü, araştırmacı ya da danışman olarak çalışmıştır. Ergenliği ve gençliği topluma, psikolojik danışman ve öğretmen adaylarına bilimsel temelli olarak anlatmayı ve araştırmayı  kendine misyon edinmiş olan Dr. Çok özellikle ergenlik ve gençlik araştırmalarının  gelişmesi temel amaciyla Ergenlik ve Gençlik Araştirmalari Derneğinin kurucusu olmuştur. Aynı zamanda Egeden Çocuk ve Travma Vakfı’nın mütevelli heyet ve yönetim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Figen Çok evlidir ve iki çocuk annesidir.