Geri

Prof. Dr. Yalçın ÖZDEMİR
Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Yalçın ÖZDEMİR
Başkan Yardımcısı

Ana babalık ve çocuk yetiştirme konularında uzman olan Yalçın Özdemir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında lisans ve yüksek lisans programını, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalında ise doktora programını tamamlamıştır. 1998-2009 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında psikolojik danışman olarak çalışan Yalçın Özdemir, 2009 yılından itibaren Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında görev yapmaktadır. Araştırma ve ilgi alanlarını, ana babalık, çocuk yetiştirme, çocuk ve ergen gelişimi olarak belirtmek mümkündür. Araştırmacının, bu çalışma alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.